Dịch vụ Điện toán Đám mây của Amazon AWS (Amazon AWS Cloud Services)

Amazon Web Services (AWS) là nền tảng đám mây toàn diện và được chấp nhận rộng rãi nhất trên thế giới, cung cấp hơn 200 dịch vụ đầy đủ tính năng từ các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu. Hàng triệu khách hàng — bao gồm các công ty khởi nghiệp phát triển nhanh nhất, các doanh nghiệp lớn nhất và các cơ quan chính phủ hàng đầu — đang sử dụng AWS để giảm chi phí, trở nên linh hoạt hơn và đổi mới nhanh hơn.

SenSecures xây dựng các dịch vụ và giải pháp của chúng tôi hoàn toàn trên Đám mây AWS. Bằng cách chọn một nền tảng đám mây nâng cao duy nhất, chúng tôi có thể tập trung nguồn lực của mình để xây dựng trình độ chuyên môn và năng lực chuyên nghiệp.

Đăng ký để nhận thông báo mới nhất từ SenSecures

Sign Up