Tư vấn An toàn thông tin
Cyber Security Consultancy Services

Với bối cảnh các hiểm hoạ và mối đe dọa mạng đang thay đổi nhanh chóng, những gì đang an toàn ngày hôm qua có thể không đủ cho ngày mai. Việc tăng cường số hoá các chức năng kinh doanh đồng nghĩa với các mối đe doạ và nguy cơ tấn công ngày càng tăng.

Với các mối quan hệ đối tác toàn cầu của chúng tôi cùng các chuyên gia giàu kinh nghiệm của Công ty, Công ty SenSecures cung cấp dịch vụ tư vấn chuyến nghiệp và đầy đủ về các vấn đề An toàn thông tin và An ninh mạng, giúp doanh nghiệp và các tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin hiện thực hóa chiến lược phát triển An toàn thông tin và An ninh mạng, cải thiện khả năng phục hồi của mình trước các mối đe doạ ngày càng tăng trong không gian mạng.

SenSecures cung cấp các dịch vụ tư vấn bao gồm

SOC Development : Dịch vụ Tư vấn xây dựng Trung tâm vận hành an ninh mạng (SOC), Phát triển kế hoạch và qui trình khai thác vận hành trung tâm, đánh giá các chính sách hiện hành và xây dựng các chương trình vận hành mới đáp ứng yêu cầu tuân thủ và ứng phó một cách hiệu quả các tình huống khẩn cấp về an toàn thông tin.

Data Loss Prevention Program Development Dịch vụ tư vấn xây dựng kế hoạch phân loại dữ liệu và chương trình chống thất thoát dữ liệu. Phát hiện và ngăn cản những truy cập trái phép dữ liệu nhạy cảm không phổ biết của công ty.

Incident Response Program Development – Dịch vụ tư vấn xây dựng chương trình ứng phó sự cố. Xây dựng đội ngũ, lập kế hoạch ứng phó sự cố an toàn thông tin cho doanh nghiệp và các tổ chức

Red/Blue team building – Dịch vụ tư vấn xây dựng đội ngũ chuyên trách đảm bảo khả năng phòng thủ trước các mối đe doạ an toàn thông tin của doanh nghiệp thông qua phương thức mô phỏng và giả lập các hiểm họa tấn công.

SIEM Deployment and Optimization – Dịch vụ tư vấn triển khai và tối ưu hoá hệ thống quản lý sự kiện và dữ liệu nhật ký việc truy cập thông tin và các dữ kiện hệ thống liên quan đến các nguy cơ an toàn thông tin.

Đăng ký để nhận thông báo mới nhất từ SenSecures

Sign Up