Dịch vụ An ninh mạng uỷ thác quản trị

Dịch vụ Tường lửa thế hệ mới – Next Generation Firewall

Dịch vụ tường lửa bảo mật thế hệ mới, cung cấp khả năng bảo vệ kết nối mạng cho doanh nghiệp của bạn mà không phải đầu tư thiết bị hoặc nhân lực quản trị. Dịch vụ của SenSecures sử dụng nền tảng công nghệ tường lửa tiên tiến, cơ sở dữ liệu phòng chống tấn công vào các mối đe doạ cập nhật nhất.

Web and Email Security – Đảm bảo an toàn việc sử dụng Web và Email trong doanh nghiệp

Dịch vụ ngăn chặn khỏi các hiểm họa An toàn thông tin đối với ứng dụng email và web bằng nền tảng công nghệ cách ly.

Với dịch vụ này, chúng tôi mang đến cho quý khách hàng là doanh nghiệp hoặc cá nhân khả năng đề kháng với các hiểm hoạ an toàn thông tin qua đường web và mail.

Content Delivery Network (CDN) – Dịch vụ mạng phân phối nội dung

Ngày nay, các trang web hiện đại thường chứa nhiều nội dung đa phương tiện, nhưng điều này làm cho việc tải xuống trang bị chậm, có thể khiến khách hàng của bạn mất nhiều thời gian để tải nội dung. Mạng phân phối dữ liệu (CDN) của SenSeucres, cùng liên kết với các mạng phân phối nội dung toàn cầu, với các máy chủ biên phân bố rộng khắp nhằm mang nội dung đến “gần” người dùng nhất có thể, giúp dữ liệu có thể được tải về nhanh hơn, an toàn hơn. Mang những trãi nghiệm số tuyệt với hơn đến với khách hàng.

Dịch vụ ứng phó với tấn công từ chối dịch vụ dùng nền tảng điện toán đám mây –  Cloud DDoS Managed Services

Dịch vụ ứng phó tấn công từ chối dịch vụ DDoS dùng nền tảng điện toán đám mây của SenSecures cung cấp hệ thống phòng thủ toàn diện, được triển khai tốt nhất từ trung tâm dữ liệu của khách hàng cho đến nền tảng Cloud. Giải pháp SenSecures cung cấp có thể ứng phó với các cuộc tấn công DDoS hiện đại bao gồm high-volume attacks, low-slow attacks nhắm vào ứng dụng và cơ sở hạ tầng, multi-vector attacks.

CASB (Cloud Access Security Broker) – Đảm bảo an toàn cho ứng dụng điện toán đám mây

Dịch vụ bảo mật truy cập ứng dụng đám mây là dịch vụ cung cấp hệ thống quản trị nằm giữa người dùng dịch vụ đám mây và ứng dụng đám mây nhằm giám sát tất cả hoạt động và thực thi các chính sách bảo mật cho người dùng khi sử dụng các ứng dụng đám mây.

SOC (Security Operation Center)/SIEM (Security Information and Event management) – Trung tâm giám vận hành và giám sát an ninh mạng

Trung tâm vận hành an toàn thông tin với cơ sở hạ tầng SOC chuyên nghiệp đặt tại Việt Nam và nước ngoài, chúng tôi cung cấp dịch vụ vận hành giám sát về an toàn thông tin cho các doanh nghiệp, tháo gỡ rào cản việc đầu tư tốn kém và vận hành phức tạp, đòi hỏi đội ngũ chuyên môn cao của nhu cầu xây dựng Trung tâm vận hành mạng của các doanh nghiệp.

Đăng ký để nhận thông báo mới nhất từ SenSecures

Sign Up