Professional Services 

Dịch vụ đánh giá và kiểm thử hệ thống

  • Đánh giá hạ tầng mạng (Network, Wireless, IoT, SCADA/ICS): Xác định tất cả các lỗ hổng trong hạ tầng mạng máy tính của doanh nghiệp và bảo vệ các khu vực có rủi ro lớn nhất.
  • Đánh giá bảo mật cho phần mềm và ứng dụng di động: Xác định các vấn đề bảo mật phần mềm trong giai đoạn đầu phát triển bằng cách sử dụng các dịch vụ mô hình hóa mối đe dọa.
  • Đánh giá các thiếu sót về bảo mật: Bổ sung thiếu sót trong các chính sách bảo mật thông tin của doanh nghiệp với sự tư vấn từ các chuyên gia độc lập. Đánh giá các chính sách hiện tại, tạo ra các chương trình mới đáp ứng các tiêu chuẩn, quy định và lập chi phí dự phòng cho các trường hợp khẩn cấp về bảo mật.
  • Đánh giá kế hoạch ứng phó sự cố: Phản ứng nhanh với vi phạm an ninh, giảm thiểu thiệt hại và thời gian gián đoạn dịch vụ do hệ thống bị tấn công.
  • Đánh giá bảo vệ và chống thất thoát dữ liệu: Nhận diện các rủi ro về đánh cắp trái phép tài sản dữ liệu của doanh nghiệp hoặc rò rỉ thông tin nhạy cảm.
  • Tìm kiếm mối đe dọa: Xác định các mối đe dọa đến từ bên trong hoặc bên ngoài mạng doanh nghiệp thông qua nhận thức tình huống và nhận dạng và phản ứng chủ động.

Đăng ký để nhận thông báo mới nhất từ SenSecures

Sign Up

Our Case Studies