Share this post

Ông Nguyễn Phú Quý có hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Viễn thông – Công nghệ thông tin. Ông đã từng trải qua các vị trí công tác như : Trưởng Phòng Kỹ thuật, Trưởng Phòng Đầu tư-Phát triển tại Trung tâm Điện toán –Truyền số liệu KVII (VDC2) – đơn vị thành viên của VNPT, Giám đốc Công nghệ (CTO), Giám Đốc Trung tâm Telecom, Giám đốc Kinh doanh khu vực phía Nam và Phó Tổng Giám đốc – Phụ trách Kinh doanh phía Nam tại Công ty Cổ Phần Công nghệ Truyền thông DTS – một trong những công ty tích hợp hệ thống hàng đầu tại Việt Nam.
Ông Quý là một trong những người tham gia vào việc xây dựng và phát triển mạng trục Internet (VNN) và Truyền số liệu (VIETPAC) quốc gia từ thời kỳ đầu tại VNPT, Ông chịu trách nhiệm quản lý vận hành và xây dựng phát triển mạng lưới này tại khu vực phía Nam trong gần 10 năm công tác tại đây. Về làm việc tại DTS, Ông chịu trách nhiệm chính trong chiến lược phát triển công nghệ và giải pháp và phát triển đội ngũ kỹ thuật, trực tiếp tham gia quản lý triển khai các dự án cấp quốc gia của khách hàng. Ông cũng là một trong những người chủ trì thành lập Trung Tâm DTS Telecom, xây dựng Data Center và lãnh đạo đơn vị này trong hoạt động kinh doanh dịch vụ Telecom. Với vai trò quản lý kinh doanh, Ông Quý đã có những đóng góp quan trong trong việc khai phá những thị trường mới cho Công ty DTS trong lĩnh vực Data Center, Truyền hình, toà nhà thông minh…và mang lại những thành công to lớn cùng Công ty. Với sự đóng góp to lớn của Ông, Công ty DTS đã liên tục đạt những cột mốc mới về doanh số trong các năm 2013, 2014, 2015, 2016…
Năm 2019, Ông tham gia Công Ty SenSecures từ ngày đầu thành lập và chính thức được bổ nhiệm làm Tổng Giám Đốc SenSecures Việt nam từ tháng 11-2019.