Share this post

Ông Shum Mew Toong có hơn 30 năm kinh nghiệm quản lý điều hành các tổ chức, doanh nghiệp Công nghệ thông tin với nhiệm kỳ làm quản lý cấp cao gồm : Giám đốc điều hành IDC Bắc Á, Giám đốc khu vực Trung quốc Công ty NTT-Dimenson Data, Giám đốc khu vực Asean của Công ty EQUANT, Giám đốc EMC Đông Dương/Malaysia và Giám đốc ASEAN Unisys.
Trong 5 năm qua, Ông Shum Mew Toong đã thành lập một Công ty cổ phần tư nhân chuyên đầu tư vào các công ty khởi nghiệp ở Singapore, Malaysia, Indonesia và Trung Quốc. Là một nhà đầu tư, ông cũng tham gia làm việc với vai trò cố vấn và điều hành. Hiện tại, Ông Shum Mew Toong đang tham gia vận hành chiến lược phát triển Công ty Cổ phần phân phối Vietnet (Vietnet Distribution), một công ty chuyên phân phối các sản phẩm bảo mật công nghệ thông tin, thành một nhà phân phối các sản phẩm bảo mật hàng đầu Việt Nam và khu vực.
Ông Shum Mew Toong là một trong những nhà sáng lập Công ty Sensecures và giữ vài trò xây dựng chiến lược phát triển công ty SenSecures trở thành nhà cung cấp dịch vụ bảo mật chuyên nghiệp thành công tại khu vực Asean.